Monday, August 25, 2008

TAHUKAH ??.....

1. Tahukah anda apabila 350ml air yangdiambil dari sinki dan kemudiannyaditua ngkan ke dalam cerek yangmengandungi 150ml air suling dandibiarkan terdedah kepada nyalaanapi bersuhu 100 darjah celcius akanmenghasilkan satu cecair yang dinamakanair masak.

2. Percayakah anda yang air sirapmerupakan salah satu bahan asasdalam pembinaan sebuah helikopter. Inikerana kajian telah dibuat, seorangpembina helikopter memerlukan airsirap untuk menghilangkan keletihansemasa membuat helikopter, tanpa airsirap mungkin helikopter tersebuttidak dapat disiapkan.

3. Sebuah kereta yang dipandu selaju220 km/j tidak akan dapat memotongkereta yang dipandu selaju 40km/j sekiranya kereta-kereta tersebutdipandu dari arah yang bertentangan

4. Tahukah Anda dalam bahasa Inggerisdan Italy,jurugambar dikenali sebagai paparazi.Perkata an itudipercayai diambil dari watak paparazzodalam filemLa Dolce Vita yang diterbitkan olehFederico Fellinipada tahun 1960. Dalam bahasa melayupula, ayahkepada seorang budak yang bernama Razzijuga bolehdikenali dengan nama papa Razzi.

5. Tahukah Anda bendera negara Denmarktelah dicipta700 tahun lampau, menjadikan benderapaling lamadigunakan di dunia lebih lama daripadapengguna an susucap bendera.

6. Tahukah Anda magnet ialah sejenislogam yang jugadigelar besi berani. Sebagaimananaman yamagnetiala h besi yang berani menarikbutir-but ir besi lainkearahnya. Bagaimanapun orang yangdiupah untukmenarik kereta bukanlah magnet.

7. Tahukah Anda cicak memutuskanekorny aapabiladiganggu . Apabila cicakmenyedari yangdia diekorioleh sesuatu, ia akan memutuskanekorny asupayabenda itu tidak mengekorinya lagi atasalasan tanpaekor sudah tentu ia tidak akan diekorilagi.

8. Tahukan anda bahawa seorang manusianormal tidak bolehmenyentuh telinganya sendirimenggunak ansiku.

9. Tahukah Anda burung dapat pulang kesarangnya walaupuntelah keluar kadangkala hingga beribukilometer& lt;BRdaripada sarangnyatanpasesat atausilap walaupuntanpa bantuan kompas. Ini kerana setiapsarangburung mempunyai alamatnya yangtersendirisebena rnya.

10. Tahukah Anda bunyi perkataanlempengdan tempelengadalah hampir sama walaupun ia berbezadaris egi rupa bentuknya. Tapi,walaubagaim anapun orangyang kena tempeleng masih boleh memakanlempengap abila dia berasa lapar.

11. Tahukah Anda gunung berapi yangberusia tiga ratustahun disahkan masih aktif untukmeletup. Tapimengikut kajian ahli gunung, apielektrik di rumahkita tidak akan aktif jika tidakmembayar bilnyaselama tiga bulan.

12. Tahukah Anda orang yang tidakpernahk isah langsungtentang wang ringgit, pangkat,keduduka ndan hartadunia ialah Orang Utan.

13. Tahukah Anda ahli sains seluruhdunia bersepakatjika nasi ayam dimakan sewaktu lapar,perut kitaakan mengalami satu tindakbalas yang berupa kekenyangan. Nasi ayam juga bolehdigunakan sebagaiubat untuk menggembirakan hati kitabilanasi ayamyang dimakan itu dibelanja oleh kawankita.

14. Dan tahukah anda bahawa hampirkesemua pembaca buletin initelah mencuba untuk menyentuh telingamenggunakan siku.

No comments: